Laatste wijziging: 14 april 2014
Ga naar de beginpagina  Chat Emailgroepen Zoeken op de website  Verstuur een e-mail  Bekijk de site in een printer-geschikte layout  Links Sitemap
 
Zoeken
 
Web www.burnin.nl

Rubriek onderwerpen:
EHBW.NL
Fonds Psychische Gezondheid
Psychisch & werk
Stichting Korrelatie
St. Kenniscentrum Werkbeleving
WAOBANK.NL
WAO Cafe(sponsor)

(sponsor)

(sponsor)

(sponsor)

(sponsor)


Het virtuele WAO-café – wat kun je ermee?

WAO’ers – ex of nieuw – die elkaar steunen, dat is het idee van de site waocafe.nl. De website wil een platform bieden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te informeren over alles wat met de WAO en werkhervatting te maken heeft.

Ervaringsdeskundigheid troef
Wat de site bijzonder maakt, is dat er in de redactie (ex-)WAO’ers zitten. Als ervaringsdeskundigen hebben zij aan den lijve ondervonden hoe het is om het stempel ‘arbeidsongeschikt’ te krijgen. Ook weten zij wat het betekent om van een lange weg terug je plek op de arbeidsmarkt te hervinden, of met een blijvende handicap een andere zinvolle dagbesteding te zoeken. Ze weten dat je zelfvertrouwen gemakkelijk geschaad wordt, dat je instanties moet blijven bellen om je recht te krijgen, dat je je werkgever moet overtuigen van je kwaliteiten die je beperkingen ver te boven gaan.
Maar ze weten niet alleen wat het betekent om WAO’er te zijn. Ze zijn ook deskundig op het brede terrein van WAO en reïntegratie. Van daaruit kunnen zij zelf bepalen welke thema’s en onderwerpen op de site worden geplaatst. Het resultaat is een breed, informatief raamwerk, dat voortdurend verder wordt uitgebreid. De vele bijdragen van bezoekers op de verschillende fora gelden daarbij als leidraad.

Motto
Het motto van waocafe.nl: uitgaan van de mogelijkheden die mensen wél hebben.

Doelgroepen
In het begin was het lastig de doelgroep af te bakenen. De keuze was aanvankelijk: alleen de WAO’ers. Hen wil het WAO-Café primair steun en informatie bieden. Maar ook in de eerste twee ziektejaren die voorafgaan aan de WAO loopt de werknemer tegen veel zaken aan, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Daarom krijgt deze periode nu ook veel aandacht op de site.

Thema’s
Voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. Voor een aantal ziekten, zoals burnout, gaat dit op. Maar ook als het toch zover gekomen is, kan erger worden voorkomen. Preventie is daarom als thema toegevoegd.
Ook wet- en regelgeving is een thema. Bij werkhervatting en solliciteren, loopt men tegen talloze vooroordelen van werkgevers aan. Ze zijn vaak onwetend over ondersteunende subsidies, bijvoorbeeld voor het in dienst nemen of houden van een arbeidsgehandicapte. Daarom is er op de site ook informatie te vinden over subsidies en regelingen. Gewapend met die kennis kan de werkgever worden geïnformeerd of naar de site zelf worden verwezen, want die is ook gericht op werkgevers.

Overige mogelijkheden van de website
Op diverse fora kunnen ervaringen worden gedeeld en vragen gesteld. Van deze mogelijkheid wordt levendig gebruik gemaakt. Er wordt veel nuttige informatie uitgewisseld. Ook het WAO-spreekuur en het spreekuur van de Internet-bedrijfsarts zijn goed bezocht.

WAO-portretten op tv
Waocafe.nl is een onderdeel van een multimediaproject om WAO'ers, of zij die daarin dreigen te raken, ondersteuning te bieden. Het doel is de beeldvorming over deze groep te verbeteren. Daartoe werden al korte TV-portretten uitgezonden van WAO'ers die weer aan het werk zijn gegaan. De portretten kunnen nog op de website worden bekeken, waaronder een paar WAO-ers met burnout.

Waocafe.nl is een initiatief van UWV, CWI, Arbo-Unie, PriceWaterhouse en Curealisme. Een redactie van (ex-)WAO’ers voerde de site uit en beheert die. Daarbij krijgt de redactie professionele technische ondersteuning van ITV Content.nl

(Bron: www.waocafe.nl redactie@waocafe.nl