Laatste wijziging: 14 april 2014
Ga naar de beginpagina  Chat Emailgroepen Zoeken op de website  Verstuur een e-mail  Bekijk de site in een printer-geschikte layout  Links Sitemap
 

Rubriek onderwerpen:
Assertiviteit
Contactueel
Coping
Kernkwaliteiten
Lichaamstaal en stress
Omgaan met positief denken
Positief denken
Timemangement(sponsor)


Positief denken

(Bron: Handboek voor positief denken en leven, Vera Peiffer) 
 
Positief denken is de vaardigheid om met de negatieve dingen van het leven, die nu eenmaal realistisch aanwezig zijn, om te kunnen gaan, er zo naar te kijken of over te denken, dat je je er goed bij voelt. Het is de kracht om niet negatiever te denken dan strikt noodzakelijk is. Je moet de problemen niet alleen maar negatief of positief ervaren doch echter op z’n waarde schatten zonder te veel energieverlies door alleen in het negatieve te blijven hangen. Positief denken is realistisch denken.

Problemen zijn te danken aan de irrationele denkstijl. Cognitieve psychologie is daar een zeer goed hulpmiddel voor, gevolgd door de Rationeel Emotieve Theorie. Cognitieve activiteiten vinden in het onderbewustzijn plaats zoals denken, fantaseren, mijmeren, piekeren, herinneringen etc. 

Kwaliteit verlies ontstaat door negatieve gebeurtenissen  waar je dagen last van kunt hebben en wat zich kan uiten in emoties zoals frustratie, spanning, angst of agressie die dan op de voorgrond treden. Kwaliteit verlies is niet het gevolg van  dergelijke  gebeurtenissen maar van de niet realistische manier waarop je erover denkt. 

De mens is een actieve verwerker van informatie die zowel van buiten(b.v. weer) als van binnen(b.v. honger) komt. Deze prikkels worden verwerkt en worden op hun juiste waarde ingeschat, overdreven, genegeerd, geminimaliseerd of ontkent. Afhankelijk van de wijze van verwerken zul je jezelf op een bepaalde manier gedragen en voelen. Uitgangspunt is om dergelijke informatie op een positieve opbouwende manier te interpreteren.

Wat is positief denken
Positief denken is op een positieve manier gebruik maken van het onderbewustzijn. Alle informatie gaat via het bewustzijn naar het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn redeneert niet, het beoordeeld of informatie juist of onjuist is. Als je het gedrag positief wilt beïnvloeden moet dat via het onderbewustzijn gebeuren. Je moet dus bewust nieuwe positieve gedachten kiezen en aan het onderbewustzijn overdragen. De aard van het denken bepaalt de kwaliteit van het leven. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de verspilling van energie aan negatieve gedachten, niet b.v. je baan. Je hebt geen invloed op moeilijke vergaderingen en gesprekken, echter wel aan de manier waarop je tegen een gebeurtenis aankijkt. Je voelt je een stuk prettiger en kunt meer bereiken door een positieve houding aan te nemen. Ook anderen zullen hier gunstiger op reageren. 
Positief denken betekent open en vriendelijk zijn en op zoek gaan naar de goede reële kanten. Dit betekent ook geen schuldgevoel(verleden) en niet tobben(toekomst). Daarom meer genieten in plaats van je op te laten slokken door kommer en kwel. 
Zolang je zelf niet gelukkig bent kun je niemand anders gelukkig maken of andere mensen helpen het te worden. Ook zul je geen succes hebben met wat je doet. 
  
Wat houdt je bezig. 
Gedachten en gevoelens zoals haat, schuld, boosheid en angst zijn destructieve gedachten. Smoor deze in de kiem. Zodra negatieve gedachten en of gevoelens ontstaan, STOP deze dan onmiddellijk en vervang deze door positieve gedachten. 

Ophouden om slachtoffer te zijn: 
  • Voorbeeld 1: ik voel me getild, mijn medewerkers gaan altijd te vroeg naar huis. Positief: Mijn medewerkers doen hun werk goed, behalve dat ze te vroeg weggaan. Ik zal ze daarop wijzen. 
  • Voorbeeld 2: ik voel mij in het MT ondergeschikt tijdens discussies. Positief: Ik doe mijn werk als manager goed, behalve in het MT lukt het niet altijd goed. Ik ga hier wat aan doen. Zolang je er niets over zegt zal er nooit wat veranderen. 
Positief staan tegenover jezelf: 
  • Voorbeeld: Ik ben totaal uitgeput, maar ik kan mij nog niet ontspannen want ik moet nog een klus doen. Positief: ik trek aan de touwtjes. Ik bepaal wanneer ik de klus wil doen. Ik ben nu moe, dus is het belangrijker voor me om eerst eens lekker uit te rusten. Ik verdien het. De klus kan straks, morgen of desnoods ook nog volgende week gedaan worden. 
Zelfbeeld: 
  • Ik zie op tegen de presentatie die ik volgende week moet doen. Iedereen zal naar mij kijken en ik weet nu al dat ik wel door de grond kan zakken. Positief: Ik heb mij goed op de presentatie voorbereid. Ik weet wat ik ga zeggen en ik verheug me erop dat ik alles wat ik weet aan anderen kan overbrengen. Ze zullen zeer geïnteresseerd naar mij luisteren. 
Negatieve formulering vermijden, zeg niet: 'ik zal niet bang zijn'. Zeg: 'ik ben ontspannen en kalm'. M.a.w. bezin je op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. 
Spreek in de tegenwoordige tijd, zeg niet ik zal me zelfverzekerd voelen als ik een groep mensen moet toespreken. Zeg ik ben zelfverzekerd als ik een groep mensen moet toespreken. Het onderbewustzijn neemt dit soort zaken altijd letterlijk. Voel je nu zelfverzekerd. 
Denk je positieve gedachten herhaaldelijk, regelmatig zul je terugvallen in je automatische negatieve gedachten. Blijf deze consequent vervangen voor de positieve gedachten. Begin vandaag, de start van een dag is bepalend voor wat er de rest van de dag gebeurt.  Begin met: 'ik verheug me op een fijne dag, ik vind mezelf en andere mensen aardig'. 
Het begin zal moeilijk zijn en het gevaar bestaat om in het oude negatieve patroon te vervallen. Wees desondanks toch zelfverzekerd. Eventueel speel je een overdreven rol en prent je jezelf de positieve gedachten in en blijf die herhalen. 
  
Voeling krijgen met je onderbewustzijn. 
Het onderbewustzijn is meer dan het opslaan van herinneringen en gevoelens. Het is ook de bron van creativiteit, intuïtie, voorstellingen en ideeën. De prestatie van het onderbewuste wordt vaak onderschat omdat het niet meetbaar is. Het onderbewustzijn kan niet door wilskracht worden geactiveerd, ideeën etc komen vanzelf op en moeten dan door het bewustzijn worden uitgewerkt. Het rationele verstand moet beteugeld worden anders blokkeert het de ontwikkeling van het onderbewustzijn. Een goede oefening om voeling te krijgen is de ontspanningsoefening. Stel zorgen en boosheid uit tot na de oefening. Je kunt er op dit moment toch niets aan doen terwijl ontspanning juist goed is om energie bij te laden. Gebruik je voorstellingsvermogen en denk aan een vakantie en visualiseer dat voor jezelf. 
  
Plannen van persoonlijk welslagen. 
Als je je leven positief wilt veranderen, zul je allerlei nieuwe dingen moeten leren. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Normaal gesproken verheug je je wel op het eindresultaat maar wil je er niet teveel inspanning voor leveren. Dat functioneert natuurlijk niet, je moet er veel in investeren. Dat is niet gemakkelijk maar het is een dankbare taak en beslist de moeite waard. Na een poosje zal het al een stuk makelijker worden. 
Aanvaardt verantwoordelijkheid voor jezelf, je doen en laten en je gevoelens. De wereld zal niet veranderen, je moet het echt zelf doen. 
Maak een inventaris op van wat je wilt veranderen, verbeteren of accepteren en ken prioriteiten toe. Niet alles tegelijk willen veranderen. Kans op succes is uitsluitend gegarandeerd als je het één voor één oplost. 
Beschrijf de situatie, het gevoel en de gedachten die daarbij op komen. Kies realistische doelen. 

Zeggen wat ik wil. 
Het is veel beter te zeggen wat je wilt of vindt in plaats dan innerlijk te zieden van woede bij de gedachte dat iedereen altijd zijn zin krijgt. Kom voor jezelf op. Bepaalde wensen en of verplichtingen moeten naar je eigen gevoel uitgevoerd kunnen worden. Als je dat op een goede rustige manier doet heeft dat grote kans van slagen. Anderen kunnen je gedachten niet lezen, zodat je het hun zelf moet vertellen. Je bent voor jezelf verantwoordelijk. 

Weten wat je wilt. 
Het is goed dat je weet wat je wilt. Ik ga met vertrouwen op mijn doel af. Ik ben attent op de kansen die ik krijg en dit helpt me mijn doel te bereiken. Alle problemen waarop ik onderweg  stuit, pak ik kalm en op een doeltreffende wijze aan. Eventuele tegenslagen helpen mij om nieuwe wegen te vinden. Mijn behoeften zijn belangrijk voor mij en het kost me weinig moeite ze aan andere mensen op een duidelijke wijze over te brengen. 

Chronisch tobben 
Tobben is een negatieve bezigheid die niets oplost en veel energie kost. Het zorgt er alleen maar voor dat je in een vicieuze cirkel komt en de hoog nodige energie verder afbrokkelt. Probeer negatief tobben te stoppen en om te zetten in positieve gedachten deze kunnen zorgen voor succes. 
Wroeging of schuldgevoel zijn zinloos omdat het gaat om een gebeurtenis die al heeft plaatsgevonden. Als er is niets meer aan te veranderen is, is het zonde van de energieverspilling. Maak er constructief gebruik van door te leren van een positieve of negatieve gebeurtenis. 
Als er problemen op je afkomen laat deze dan rustig komen. Maak je er niet te druk over want je kunt er toch niet direct wat aan doen. Bekijk een probleem zorgvuldig en rafel het uiteen om te kunnen bepalen hoe het probleem het best oplosbaar is. Breng een probleem terug naar de normale proporties zonder te dramatiseren, het is dan vaak veel eenvoudiger op te lossen. 

Tobben 
Als je tobt kun je niet genieten van het leven en gaat het leven als een schim aan je voorbij. Het overschaduwt iedere plezierige gebeurtenis die je juist moreel zou kunnen opkrikken. 
Alle positieve dingen worden door getob geneutraliseerd. Het persoonlijk geluk en het genieten van het leven worden uitgesteld tot na het probleem. Echter als je een tobber bent zijn er altijd problemen dus zul je niet gelukkig kunnen zijn en niet genieten van het leven. Het lijkt er op dat tobbers zich op deze manier zelf willen straffen. De oorzaak van tobben ligt voor het grootste gedeelte bij een groot gebrek aan zelfrespect en acceptatie ontstaan door voortdurend kleineren, vernederingen, gebrek aan aandacht en liefde of negeren van de persoon. 
Wees niet bang om gelukkig te zijn. Het leven is kort en genieten mag ook. Het leven is voorbij voordat je het weet, carrière en ambities brengen geen levensgeluk. Maak gebruik van het geboorterecht van de mens om gelukkig te zijn en te genieten. Indien het tobben toch weer op komt zetten bekijk het dan van de positieve kant en leer van dingen die fout gegaan zijn. Zet negatieve gevoelens en/of gedachten om naar positieve gevoelens en/of gedachten.  Breng problemen terug tot normale proporties en dramatiseer en overdrijf niet. 
Een positieve kijk op het leven geeft kracht. Kies voor het geluk en niet voor je carrière die veel tobben veroorzaakt. 

Misstappen 
Accepteer fouten en blunders het is een teken van leven en een oneindig leerproces dat de basis is van je ontwikkeling. Zorg ervoor dat je bij het maken van een misstap niet in een negatieve spiraal komt. Het is zonde van je energie die je juist nodig hebt om misstappen te voorkomen. Stel jezelf de vraag hoe het is gekomen, stel vast welke keuzes je hebt als mogelijk alternatief. Ga bij je zelf na wat de beste oplossing zou zijn geweest. Hierdoor maak je op een positieve wijze gebruik van misstappen en kan het zijn dat je in gelijksoortige situaties niet dezelfde fouten hoeft te maken. Je voelt je sneller weer gelukkig en je leert negatieve gedachten om te zetten in positieve.   
Niet alle fouten zijn te herstellen. B.v. bij intermenselijke fouten moet je zover komen  dan je je verontschuldigingen aanbiedt. Vaak zit je met zaken in de maag die voor anderen in je omgeving of voor de betrokkenen absoluut niet van belang zijn.  
Fouten maken is onvermijdelijk. Wil je perfect zijn dan sleep je een te zware last mee die je uiteindelijk niet kunt dragen. Vermijdt zelfverwijten want deze leiden tot depressie. Wees minder streng voor jezelf. 
Formuleer voor jezelf nieuwe regels en reken af met de oude regels die je in het verleden hebt opgebouwd.  Met toepassing van veel doorzettingsvermogen en herhaaldelijk positieve gedachten lukt het om je oude vastgeroeste regels in je onderbewustzijn te veranderen. Iedere keer dat je bewust bent van uitglijders moet je voor jezelf de balans opmaken van de mogelijke keuzes en datgene kiezen waar je een goed gevoel bij hebt. Dus niet alles beredeneren en relativeren maar vanuit je gevoel de bijbehorende gedachten vaststellen.  
Als je blijft tobben over een misstap en je die voor langere tijd niet kunt loslaten is het handig om een notitie te maken waarin je beschrijft wat de oplossing kan zijn voor het bewuste probleem. Telkens als de negatieve gedachte weer opkomt lees je deze notitie. Doordring je onderbewustzijn van de oplossing en niet van de negatieve gedachte. Hierdoor ontstaat dan meer tijd voor positieve gedachten en vervaagt de soms pijnlijke misstap. 

Onrechtvaardige behandeling 
Als iemand niet doet wat afgesproken is of iemand maakt vervelende opmerkingen of komt z’n verplichting niet na, val dan niet op een beschuldigende manier uit. Het kan een relatie ernstig verstoren als er zaken gezegd worden die een andere ernstig kunnen krenken. Dit betekent niet dat je geen ruzie mag maken echter probeer altijd je verontschuldigingen aan te bieden. Uit geen beschuldigingen in de trant van: 'jij doet nooit wat goed' maar b.v.: 'ik vind dat je dit niet goed aangepakt hebt'. Doe het vanuit de ik situatie en niet wijzend naar de jij situatie. 
Door deze aanpak geef je duidelijker aan wat er in je omgaat en werkt het dus opbouwender en positiever en leidt tot een beter resultaat. M.a.w. actieve zelfverbetering. 
Schuldgevoelens over een bepaalde situatie hebben hun taak verricht en je alert gemaakt. Nu volgt een moment van stil blijven staan bij een zelfonderzoek van je eigen gevoel en gedachten.  
Het is niet je levenslot om te blijven zeulen met schuldgevoelens, wroeging, tobben etc. Het zijn nutteloze belastingen die niet goed voor je zijn. 

Financiële werksituatie 
Geld maakt niet gelukkig. Het maakt je niet gelukkiger als je steeds meer wilt geld verdienen. Hierdoor loop je het risico dat je gaat mokken en jezelf niet de kans geeft om gelukkig te worden. Geld heeft niets te maken met geluk. Gelukkig zijn en positief denken komen op de eerste plaats gevolgd door gezondheid, welstand en goede relaties met andere mensen. Wie gelukkig is, is ontspannen en staat open voor inspiratie en innerlijke rust. 
Mensen die gelukkig zijn in hun werk hebben meer het gevoel hun eigen leven te besturen en zijn minder gevoelig voor stress veroorzakende aandoeningen. 
Ik ben op weg naar de top. Ik heb er alle vertrouwen in en kan mijn werk gemakkelijk aan. Ik ben bereid mezelf verder te ontwikkelen en nieuwe dingen aan te pakken. Niets kan mij tegen houden. Ik denk positief over mezelf. Ik ben mij bewust van mijn wens om vooruit te komen en sta daarom open voor alle nieuwe kansen die zich voordoen. Ik stel vertrouwen in mezelf en mijn bekwaamheden. Een hogere inhoudelijke functie is voor mij een plezierige uitdaging. Ik streef vol vertrouwen naar het hoogste waar ik zelf gelukkig mee kan zijn. Het feit dat ik op zoek ben naar een betere baan, heeft het rad van fortuin voorlopig stil gezet. Een hoog salaris is niet het uitgangspunt echter een inhoudelijke tevredenheid en het daaruit voortkomende geluk is het doel. De juiste baan is in aantocht. 

Eenzaamheid 
Eenzaamheid is een door jezelf veroorzaakt lijden. Je bent eenzaam omdat jezelf daar de voorkeur aan hebt gegeven. Je kunt zelf kiezen om niet eenzaam te zijn en de eerst stap te maken waarop duizenden wachten. Ga er op uit en stel je open voor communicatie en vriendschap. Hiervoor is het nodig dat je jezelf gelukkig voelt en tevreden bent en beschikt over zelfvertrouwen. Eventueel moet je terug denken aan vroegere successen en het bij behorende gevoel, hierdoor wordt je zelfvertrouwen opgevijzeld. Anderen merken dit op en gaan je op een positievere manier benaderen en reageren prettig. Als je jezelf zo gaat gedragen zullen anderen je op deze manier behandelen. Vind jezelf aardig genoeg, zeker wanneer men je een populaire collega vindt. Stel jezelf tot doel om de eenzaamheid te doorbreken en ga vanuit een positief gevoel hier aan werken. Stel je werk niet meer als belangrijkste doel in je leven. Hierdoor krijg je meer energie om je te richten op leuke dingen en op een gelukkig leven. Stel je eigen privé leven voorop en maak dat kenbaar aan je werkomgeving. Je werkt om te leven en je leeft niet om te werken. 
Doe de cursus die je altijd hebt willen volgen. Echter alleen als je beschikt over voldoende energie. 
Ik neem mijn leven en geluk in eigen handen. Ik weet dat ik het verleden achter mij kan laten en heb besloten een nieuw begin te maken. Ik stel mij open voor de buitenwereld. Langzaam en rustig laat ik me door anderen benaderen, en ik help hen erbij door hen halverwege tegemoet te komen. Ik mag andere mensen graag, en zij vinden mij ook aardig. Ik ben een waardevol persoon en ben trots op mezelf en op wat ik heb bereikt. Vanaf nu neem ik de volle verantwoordelijkheid voor mijn eigen geluk op me. Niets kan mij nu nog tegenhouden. Alles wat ik naar anderen uitstraal komt in overvloedige mate naar mij terug. Ik straal vriendelijkheid en genegenheid uit. 

Praten over gevoelens 
Een relatie kan alleen goed zijn als je niet alleen luistert naar de problemen en gevoelens van een ander, maar ook zelf je gevoelens en gedachten uit. Je openbaart als het ware een stuk van je eigen innerlijk. 
Praten over gevoelens moet van beide kanten komen wil er sprake zijn van vriendschap. Je zou je anders te kwetsbaar gaan opstellen.