Laatste wijziging: 14 april 2014
Ga naar de beginpagina  Chat Emailgroepen Zoeken op de website  Verstuur een e-mail  Bekijk de site in een printer-geschikte layout  Links Sitemap
 


Onafhankelijk Kennis-, Informatie- en Communicatieplatform Stress & Burnout

Van Burnout naar Burnin zal medio september 2014 ophouden te bestaan. Na 15 jaar wordt het voor mij om diverse redenen tijd om te stoppen. Allen bedankt voor de samenwerking, het vertrouwen en meer...........
 
 
Wat is stress en burnout?
Voordat er sprake is van een burnout worden verschillende stadia doorlopen namelijk stress, chronische stress en overspannenheid. Gezonde stress is een primaire gemoedstoestand waardoor een mens onder zware omstandigheden vaak beter kan functioneren.

Te veel (negatieve)stress levert een verstoord evenwicht op tussen draagkracht en draaglast. Wanneer iemand teveel stress in een langere periode ervaart en er geen tijd genomen wordt voor herstel, kan chronische stress ontstaan.

Overspannenheid is het volgende stadium dat kan ontstaan. Overspannenheid is meestal het gevolg van zeer hoge (werk)druk tijdens een periode van meederde weken. Een collega is bijvoorbeeld ziek en een werknemer moet dubbele werkzaamheden uitvoeren, of er is sprake van een ernstige situatie in de privésfeer. Iemand die overspannen is kan in een korte periode meestal weer volledig herstellen.

Burnout staat gelijk aan emotionele en lichamelijke uitputting door langdurige (chronische) stress als gevolg van diverse persoonlijke- en/of omgevingsfactoren. Vaak zeggen mensen met burnout dat zij het gevoel hebben dat de accu leeg is of het elastiekje geknapt is.

Bore-out is een nog onbekende oorzaak van overmatige stress. Onderbelasting en te weinig verantwoordelijkheden waardoor er veel tijd ontstaat voor versturen van privé emailtjes, vakanties boeken en te surfen op internet. Men heeft vaak last van het gevoel dat een minuut wel een uur duurt? Bore-out is een gevoel van verveling dat men zelf in stand houdt.

Post Traumatische Stress-Stoornis(PTSS) is een vorm van stress als gevolg van een onverwachte traumatische gebeurtenis zoals een vliegtuigongeluk, incest- of bij oorlogsslachtoffers. De gebeurtenis heeft een diepe psychische wond (trauma) geslagen, dat deze later stoornissen veroorzaakt die het dagelijkse leven ernstig belemmeren.